cursus HRM Kan voor iedereen leuk zijn

MASTER OF HRM
Betreffende een juiste mensen op de juiste plek wint een moderne organisatie in onze Nederlandse kennis- en diensteneconomie de concurrentieslag. Niet alleen de producten en diensten tellen, maar vooral het menselijk kapitaal is belangrijk. Dit betekent het daar ons omvangrijke, strategische rol wegens HR kan zijn weggelegd.

 

DOELGROEP


U dan ook bezit ons afgeronde bacheloropleiding op dit gebied met HRM ofwel in ons vergelijkbare richting en miniem 5 jaar relevante werkervaring. Binnen uw organisatie werkt u op tactisch niveau en uw chef stelt u dan ook in staat opdrachten op strategisch peil te verrichten. Een Master HRM kan zijn absoluut interessant indien u HR-manager, senior HR-adviseur of beleidsmedewerker bent. Verder als u dan ook zit zodra (autonoom) consultant kan zijn deze HR Master een waardevolle investering.

 

TOELATINGSASSESMENT VOOR DE MASTER HR


Heeft u ook niet dit passende opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Dan doet u dan ook ons toelatingsassessment. Lees meer over het assessment ofwel neem aanraking op met de opleidingsmanager een persoonlijk en vrijblijvend raadgeving.

 

MANIER VAN WERKEN


Tijdens de Master HRM doet u dan ook bekende op, ontvangt u inzicht en ontwikkelt u vaardigheden welke u dan ook mits strategische en ondernemende HR-professional versterken. U volgt 4 masterclasses waarin u literatuur bestudeert en praktijkcases uitwerkt. Iedere masterclass sluit u dan ook af met een individuele opdracht, gericht op uw persoonlijk bedrijf.

 

BUSINESS PROJECT HR MASTER


De integrale toets bij elke masterclass met die HR master is het oplossen over ons bestaand vraagstuk. U gaat in groepsverband ons HRM-geval aangrijpen voor een organisatie aangaande ons over de mededeelnemers. Uiteindelijk levert u dan ook ons toepasbaar plan op, zeker een organisatie bezit op deze plaats meteen voordeel over. In een thesisfase aangaande een Master HRM zal u zo’n business vraagstuk autonoom onderzoeken, presenteren en verdedigen. In de thesis komt de strekking betreffende de gehele master aan bod en dit uitgewerkte plan is werkelijk geïmplementeerd in de bedrijf.

 

ERVAREN BEGELEIDING MASTER HRM DEELTIJD


Meemaken docenten uit de praktijk en professoren betreffende een aangetoond staat met dienst begeleiden u gedurende een master human resources. Zij uitvoeren de perfecte vertaalslag betreffende wetenschappelijke ontwikkelingen naar gespecialiseerde en praktische vaardigheden en efficiã«nt gedrag. De literatuur kan zijn grotendeels Nederlandstalig, maar verder gedeeltelijk Engelstalig.

 

MASTER OF HRM - AvansPlus - AVA003 HRM Infographic Hyperlink 8.20.18 by PlusCursus on Scribd


**Copyright van AvansPlus**

 

RESULTAAT


Na dit afronden met de Master HRM beschikt u dan ook over relevante bekende en vaardigheden. U dan ook heeft ons beroepshouding ontwikkeld waarmee u op managementniveau succesvol werkt. U beseft de toegevoegde waarde binnen complexe managementvraagstukken en strategievorming te tonen. Organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen kan u succesvol implementeren. De HR-expertise wordt efficiënt ingezet om te aankomen tot voordeligste performance over uw collegas. Zo draagt uw strategisch HRM-beleid hr opleiding post hbo optimaal voor aan de organisatiedoelstellingen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “cursus HRM Kan voor iedereen leuk zijn”

Leave a Reply

Gravatar